PAYALL BUSINESS PLAN

แผนธุรกิจแห่งโลกยุคดิจิตอลของเพย์ออล ที่พร้อมตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกวัย เพียงแค่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านแอปพลิเคชันเพย์ออลคุณก็จะได้รับเงินคืนกลับมา ซึ่งทำให้คุณสามารถขยายโอกาสทางการตลาดได้โดยการสร้างครือข่ายของคุณเอง และสร้างรายได้อย่างมหาศาลในโลกยุคดิจิทัล กับแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ที่มีชื่อว่า เพย์ออล