1. การดาวโหลดและสมัครสมาชิก

1. การดาวโหลดและสมัครสมาชิก

2. วิธีการซื้อชุดสมาชิก

2. วิธีการซื้อชุดสมาชิก

3. วิธีการสมัครสมาชิก

3. วิธีการสมัครสมาชิก

4. วิธีการต่อสายงาน

4. วิธีการต่อสายงาน

5. วิธีการซื้อสินค้า PAYALL

5. วิธีการซื้อสินค้า PAYALL

6. วิธีการซื้อสินค้ารักษายอด

6. วิธีการซื้อสินค้ารักษายอด

7. วิธีการชำระค่าสินค้า

7. วิธีการชำระค่าสินค้า